Statistika tekmovanj v organizaciji DMFA Slovenije

Podrobni statistični podatki za tekmovanja so na voljo od šolskega leta 2000/01 dalje.

Statistika tekmovanj v tem šolskem letu (stanje 01. 05. 2009 ob 18.30)
Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K
DMFA skupaj 119917 42778 694 6816 5685
Ma OŠ Šolsko 12037 11611 11585 10013 9820 7991 7448 7198 6848 84551 29829 534 5785 2564
Področno             1485 1482 1496 4463 1926 471 1037 811
Državno             213 211 210 634 194 292 423 13
Skupaj 12037 11611 11585 10013 9820 7991 9146 8891 8554 89648 31949 534 5785 3388
Fi OŠ Šolsko               4466 4693 9159 3220 425 549 758
Področno               823 871 1694 1320 414 519 157
Državno               118 136 254 106 163 174 12
Skupaj               5407 5700 11107 4646 425 549 927
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 2430 1884 1651 1074           7039 2281 81 342 279
Izbirno 847 605 513 371           2336 432 74 304 240
Državno 45 45 33 37           160 99 41 80 18
Skupaj 3322 2534 2197 1482           9535 2812 81 342 537
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1603 1505 1029 990           5127 1616 107 315 284
Regijsko 249 310 218 253           1030 415 106 273 95
Državno 35 44 39 37           155 103 55 89 21
Skupaj 1887 1859 1286 1280           6312 2134 107 315 400
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 645 499 311             1455 477 76 152 196
Regijsko 96 120 79             295 110 71 127 55
Državno 18 19 19             56 44 35 45 10
Skupaj 759 638 409             1806 631 76 152 261
Fi SŠ Regijsko 558 199 109             866 305 56 102 96
Državno 40 47 29             116 126;23 36 52 12
Skupaj 598 246 138             982 454 56 102 108
PMa SŠ Šolsko 209 137               346 119 20 33 54
Državno 21 14               35 7;2 15 21 6
Skupaj 230 151               381 128 20 33 60
Ma VŠ Kenguru 146                 146 24 5 1 4
Skupaj 146                 146 24 5 1 4

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.


Vir podatkov: DMFA InfoServer (01. 05. 2009 ob 18.30)