18. 6. 2020

Informacija o tekmovanjih DMFA v času pandemije 2019/20

Sezona letošnjih DMFA tekmovanj je iz razumljivih vzrokov okrnjena. Nekatera tekmovanja smo zaključili v celoti pred uvedbo karantene ali po končani karanteni (Astronomija, Razvedrilna matematika, Čmrlj, Kresnička, Matematika OŠ - 1. triada), pri drugih se je odvila le šolska stopnja (Fizika OŠ in SŠ ter Poslovna matematika), tretja se niso niti začela (Matematika OŠ za 2. in 3. triado, Matematika SŠ).

Tekmovanja, ki jih organiziramo, financiramo večinoma sami (iz kotizacij za tekmovanja) in moramo stroške, ki ob tem nastanejo, pokriti. Za tekmovanja, ki so zaključena, ni dileme; kotizacija je tolikšna, kot je bilo objavljeno v Razpisu tekmovanj. Za tekmovanja, ki se niso odvila niti na šolski ravni, kotizacije ne bomo računali. S tekmovanji, ki so se uspešno odvila na šolski ravni, pa so bila v nadaljevanju odpovedana, smo imeli nekoliko manj stroškov in bomo zato zaračunali ustrezno znižano kotizacijo 1.22 evra (z vključenim DDV).

Za dodatne informacije so vam na voljo tajniki komisij za tekmovanja.