Jakob Jurij Snoj, 3. 6. 2020

Prilagoditev IMO in MEMO 2020 ter 3. izbirni test

Mednarodna matematična olimpijada, ki je bila letos zaradi razmer prestavljena na 16. - 26. septembra 2020, se bo po najnovejših uradnih informacijah odvijala na daljavo, saj bi bilo za veliko sodelujočih držav potovanje v St. Petersburg verjetno precej oteženo, če ne nemogoče. Točen način, na katerega bo olimpijada potekala v Sloveniji, zaenkrat še ni znan, tekmovalci pa bodo pravočasno seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami.

Srednjeevropska matematična olimpijada, ki naj bi potekala avgusta 2020 na Slovaškem, je žal letos odpovedana. Zelo verjetno je, da bo olimpijada podobno kot EGMO (in IMO) potekala na daljavo. Tekmovalci bodo prav tako pravočasno seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami.

Sredozemsko mladinsko matematično tekmovanje, ki naj bi potekalo julija v Rimu, je letos odpovedano.

Izbirni proces za obe preostali tekmovanji se ne bo spreminjal. Tretji izbirni test bo predvidoma potekal v sredo, 24. junija 2020, ob 13. uri, lokacija bo objavljena naknadno. Ker državno tekmovanje v letošnjem letu ni bilo izvedeno, so na test vabljeni vsi tekmovalci, ki jih morajo mentorji pravočasno prijaviti na Infoserverju.