Strokovno srečanje in 72. občni zbor DMFA Slovenije

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije vabi na 1. mednarodno konferenci o poučevanju matematike, fizike in astronomije, srečanje (mladih) matematikov, srečanje Women of mathematics around the Mediterannean, obeležju 70 letnice DMFA Slovenije ter 72.~občni zbor DMFA Slovenije, ki bodo v petek 27. in v soboto 28. septembra 2019 v Rose hotelu (prejšnji hotel Jelovica) na Bledu. Predstavili bomo dejavnosti društva, prisluhnili različnim strokovnim prispevkom domačih in tujih predavateljev ter pripravili nekaj drugih aktivnosti.

Dnevni red 72. občnega zbora DMFA

Občni zbor bo potekal v petek, 27. 9. 2019, od 17.30 do 19.00 ure (ICS).

 1. Otvoritev
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Društvena priznanja
 4. Poročila o delu društva
 5. Razprava o poročilih
 6. Vprašanja in pobude
 7. Računovodsko in poslovno poročilo DMFA Slovenije za leto 2018
  (Gradivo za to točko dnevnega reda lahko dobite na vpogled v petek pred občnim zborom pri tajniku DMFA Slovenije.)
 8. Nadomestne volitve
 9. Razno