Poslovila se je mag. Marija Vencelj, častna članica DMFA Slovenije

Mag. Marija Vencelj je bila rojena leta 1941. Študirala je na oddelkih za matematiko Univerze v Ljubljani, Univerze v Nancyju in Univerze v Zagrebu. Od diplome leta 1963 do upokojitve 2001 je bila zaposlena na Oddelku za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Od tega je več kot 25 let predavala Elementarno matematiko z metodiko študentom pedagoške smeri matematike in s tem zaznamovala generacije srednješolskih profesorjev. Napisala je več srednješolskih učbenikov za matematiko, kot avtor sodelovala pri učbeniku Višja matematika II za tehniške fakultete in bila 12 let odgovorna urednica Preseka in njegova podurednica za matematiko. Za Presek je napisala več kot  dvesto strokovnih in poljudnih člankov iz matematike. V okviru DMFA je pogosto predavala učiteljem in profesorjem matematike. Leta 2003 je postala častna članica Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

vencelj
Predavanje na taboru MARS 2017 za srednješolce
Na slovesnosti ob podelitvi Srebrnega reda za zasluge DMFA Slovenije leta 2019.
Na slovesnosti ob podelitvi Srebrnega reda za zasluge DMFA Slovenije leta 2019.