18. 9. 2020

Vabilo za predloge priznanj DMFA Slovenije za leto 2020

Spoštovane članice in člani DMFA Slovenije.

Vabimo vas k vložitvi predlogov za podelitev priznanja DMFA Slovenije za leto 2020. Priznanje lahko prejme posameznik ali posameznica za uspešno delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, posameznice oz. posamezniki ali ustanove pa tudi za uspešno sodelovanje z Društvom.

Predloge s pisnimi utemeljitvami pošljite po e-pošti na naslov tajnik@dmfa.si ali po običajni pošti na naslov DMFA Slovenije, Komisija za društvena priznanja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, do 20. septembra 2020. Predlogi naj bodo pripravljeni v skladu z veljavnim pravilnikom, ki je objavljen na društveni spletni strani in v Obzorniku za matematiko in fiziko, letnik 65, št. 5.

Priznanja bodo podeljena na letošnjem Občnem zboru DMFA Slovenije, katerega termin in lokacija bosta zaradi trenutnih negotovih razmer objavljena naknadno. Predlagatelji in prejemniki priznanj bodo o odločitvi komisije obveščeni najkasneje 14 dni pred podelitvijo.

V imenu Komisije za društvena priznanja pripravil Boštjan Kuzman.

 

NOVO (18.9.2020) Rok za vložitev predlogov za priznanja je podaljšan do 30. septembra 2020.

Občni zbor DMFA Slovenije bo predvidoma potekal 19. novembra v Ljubljani.