Boštjan Kuzman, 27. 10. 2020

Aktualni pozivi za mednarodne nominacije v matematiki

Odbor za matematiko pri DMFA Slovenije lahko kot predstavnik Slovenije v mednarodnih združenjih bodisi samostojno, bodisi v sodelovanju z drugimi sorodnimi ustanovami, sodeluje pri različnih nominacijah za nagrade ali predlogih za funkcije v mednarodnih telesih. Trenutno so aktualni spodnji razpisi. Člani DMFA Slovenije ali predstavniki slovenskih znanstvenih ustanov, ki bi želeli vložiti predlog nominacije preko DMFA Slovenije, lahko pošljejo svojo pobudo na naslov tajnik@dmfa.si in math@dmfa.si

Nagrade Mednarodne matematične unije (IMU prizes) se podelijo vsaka štiri leta na Mednarodnem matematičnem kongresu (ICM). Naslednji kongres bo predvidoma poleti 2022 v Sankt Petersburgu, rok za nominacije prejemnikov nagrad je 31. december 2020. Gre za naslednje nagrade:

  • Fieldsova medalja se podeli z namenom prepoznavanja izjemnih matematičnih dosežkov za minulo in obetajoče nadaljnje delo. Predsednik komisije je Carlos E. Kenig, predsednik IMU, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal.
  • Medalja IMU Abacus se podeli za izjemne prispevke posameznika v matematičnih vidikih informacijskih znanosti. Predsednik komisije je James Demmel, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/imu-abacus-medal.
  • Nagrada Carla Friedricha Gaussa se podeli z namenom počastitve znanstvenika, katerega matematične raziskave so imele izjemen vpliv na drugih področjih, bodisi v tehnologiji, poslovnem svetu, ali preprosto v vsakdanjem življenju. Predsednica komisije je Eva Tardos, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/carl-friedrich-gauss-prize.
  • Chernova medalja se podeli posamezniku, katerega dosežki zagotavljajo najvišjo stopnjo prepoznavnosti za izjemne dosežke na področju matematike. Predsednik komisije je Yakov Eliashberg, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/chern-medal-award.
  • Nagrada Leelavati je namenjena priznavanju visoke prepoznavnosti in velikega odobravanja s strani IMU in Infosys za izjemne prispevke pri povišanju družbenega zavedanja matematike kot intelektualne discipline in ključne vloge, ki jo igra v raznovrstnih človeških podvigih. Predsednik komisije je Pavel Etingof, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/leelavati-prize
  • ICM predavanje Emmy Noether je posebno predavanje v okviru kongresa IMU, namenjeno počastitvi žensk, ki so ustvarile temeljne in trajne prispevke k matematičnim znanostim. Predsednica komisije je Sylvia Serfaty, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/icm-emmy-noether-lecture.

Nominacije za člane Nominacijskega odbora IMU, rok za vložitev je 1. december 2020. Gre za mednarodno telo v okviru IMU, ki pripravi seznam nominacij za Izvršni odbor IMU, izmed katerega se izvoli člane Izvršnega odbora na kongresu ICM 2022. Nominacijski odbor sestavljajo predsednik IMU, predsednik NO (ki ga izbere predsednik IMU), dve osebi s preteklimi izkušnjami pri IMU (ki ju izbereta predsednika IMU in NO) ter še 3 naključno izbrane nominirane osebe po regionalnem ključu, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/EC/Procedures_for_Election_2020-08-19.pdf

Nagrada Shaw Prize 2021 za matematične znanosti, rok za nominacije 30. november 2020.

Nagrade Shaw za področje matematike, astronomije in znanosti o življenju in medicini veljajo za Nobelove nagrade daljnega vzhoda. Predsednik komisije za matematiko v letu 2021 je Sir Timothy GowersVeč podrobnosti na www.shawprize.org.