Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju v znanju naravoslovja Kresnička izdaja Društvo

Razpis tekmovanja v znanju naravoslovja Kresnička v šolskem letu 2020 / 2021

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2020 / 2021 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 21. april 2021 ob 13.00
Za učence prvega, drugega in tretjega razreda bo pričetek tekmovanja ob 11.00, učenci od četrtega do sedmega razreda pričnejo s tekmovanjem ob 13.00.

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2020 / 2021 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Poskusi


1. razred
2. in 3. razred4. in 5. razred6. in 7. razred
Ali je kaj trden most?ProdnikiUsedlineMost iz papirja
Oblika kredeNabodalo iz vrečke in balonaSvetlobno onesnaženjeBarvila iz kamnin
Sušimo sadjePorjavela jabolkaPripravimo ozimnicoPriprava kisa

Dodatna gradiva k navodilom za poskuse najdete v podrobnem Razpisu na spletnih straneh Kresničke.

Poskus PRIPRAVA KISA poteka vsaj 40 dni, zato se ga pravočasno lotite.

Šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje bo 21. 4. 2021 ob 13.00 obvezno za vse šole v Sloveniji.

Naloge za šolsko tekmovanje so enotne in obvezne za vse šole, dostopne bodo le na Informacijskem strežniku DMFA.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.


Datum: 31. 7. 2020 Predsednik Društva
prof. dr. Dragan Mihailović