2001...201920202021

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 59029 22354 602 4708 8419 10410 1695
Ma OŠ Šolsko 6295 5488 4798 16581 6479 277 1813 3029 3814 277
Državno         ; 36 36
Skupaj 6295 5488 4798 16581 6479 277 1813 3041 3826 277
Fi OŠ Šolsko               3253; f30 3195; f21 6499 2136 437 534 1076 1089 437
Področno               ; f ; f 274 274
Državno               ; 10 10
Skupaj               3253; f30 3195; f21 6499 2136 437 534 1087 1099 437
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko           208 208
Državno           ; 7 7
Skupaj           217 217
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko           243 243
Državno           ; 16 16
Skupaj           245 245
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko             155 155
Državno             ; 14 14
Skupaj             161 161
Fi SŠ Šolsko 574 280 101             955 38 66 160 165 38
Regijsko             111 111
Državno             ; 2 2
Skupaj 574 280 101           955 38 66 170 173 38
Fi SŠ Čmrlj 1560                 1560 608 72 111 150 163 72
Skupaj 1560                 1560 608 72 111 150 163 72
PMa SŠ Šolsko 104 49 77             230 75 17 26 55 60 17
Državno             ; 17 17
Skupaj 104 49 77             230 75 17 26 55 60 17
Ma VŠ Kenguru               14 14
Državno               ;
Skupaj               14 14
As Šolsko 393 218         494 1150 996 3251 1120 253 289 609 616 253
Državno 40 35         50 115 99 339 241; 92 137 145 54 157 3
Skupaj s433 s253         o544 o1265 o1095 3590 1453 253 291 613 621 256
RM Šolsko 815 616 511 s349;o1131 1231 1309 1337 1198 1174 12529 3944 249 1149 1049 1426 249
Državno 64 56 47 s43;       68 84 94 108 564 382; 178 164 235 112 261 6
Skupaj s879 s672 s558 s392;o1131 o1231 o1377 o1421 o1292 o1282 13093 4504 249 1150 1060 1433 255
Na OŠ Kresnička 2845 3162 3023 2439 2245 1403 1404     16521 7099 343 2030 1606 2398 343
Skupaj 2845 3162 3023 2439 2245 1403 1404     16521 7099 343 2030 1606 2398 343

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.