2001...201920202021

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 1008 396 66 101 185 192 66
Ma OŠ Šolsko
Državno         ; 23 23
Skupaj 23 23
Fi OŠ Šolsko               ; f ; f
Področno               ; f ; f 16 16
Državno               ;
Skupaj               ; f ; f 16 16
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko          
Državno           ;
Skupaj          
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko          
Državno           ;
Skupaj          
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko            
Državno             ;
Skupaj            
Fi SŠ Šolsko            
Regijsko             2 2
Državno             ;
Skupaj           2 2
Fi SŠ Čmrlj 1008                 1008 396 66 101 136 143 66
Skupaj 1008                 1008 396 66 101 136 143 66
PMa SŠ Šolsko            
Državno             ; 1 1
Skupaj             1 1
Ma VŠ Kenguru              
Državno               ;
Skupaj              
As Šolsko        
Državno         ; 1 1
Skupaj s s         o o o 1 1
RM Šolsko s;o
Državno s;       ; 6 6
Skupaj s s s s;o o o o o o 6 6
Na OŠ Kresnička    
Skupaj    

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.