2001...201920202021

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 96262 36068 674 7946 9918 13498 1905
Ma OŠ Šolsko 13311 10657 9279 7039 6459 5131 5016 4555 4020 65467 24094 524 6823 4930 7677 524
Državno         ; 223 223
Skupaj 13311 10657 9279 7039 6459 5131 5016 4555 4020 65467 24094 524 6823 4967 7705 524
Fi OŠ Šolsko               2756; f7 2298; f 5061 1897 399 471 1045 1052 399
Področno               ; f ; f
Državno               ; 421 421
Skupaj               2756; f7 2298; f 5061 1897 399 471 1197 1204 399
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 915 661 504 449           2529 885 73 243 293 322 73
Državno           ; 52 52
Skupaj 915 661 504 449           2529 885 73 243 307 333 73
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 402 349 295 329           1375 476 77 209 291 310 77
Državno           ; 46 46
Skupaj 402 349 295 329           1375 476 77 209 299 318 77
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 117 95 62             274 61 45 76 172 177 45
Državno             ; 29 29
Skupaj 117 95 62             274 61 45 76 185 189 45
Fi SŠ Šolsko             26 26
Regijsko 286 170 104             560 140 55 95 90 107 8
Državno 39 43 42             124 104; 20 34 57 2 58 1
Skupaj 325 213 146           684 264 55 95 100 115 9
Fi SŠ Čmrlj 1008                 1008 396 66 101 136 143 66
Skupaj 1008                 1008 396 66 101 136 143 66
PMa SŠ Šolsko 72 28 48             148 56 17 24 44 51 17
Državno 20 12 21             53 45; 5 15 18 17 27 1
Skupaj 92 40 69             201 106 17 24 44 51 18
Ma VŠ Kenguru 235               235 88 22 2 28 28 12
Državno               ; 4 4
Skupaj 235               235 88 22 2 28 28 12
As Šolsko 164 150         287 781 595 1977 702 221 246 561 568 221
Državno         ; 17 17
Skupaj s164 s150         o287 o781 o595 1977 702 221 246 564 571 221
RM Šolsko 322 220 222 s216;o650 825 882 909 857 796 8090 2888 223 943 1020 1319 223
Državno 29 29 31 s31;       39 61 59 84 363 234; 127 143 198 104 245 6
Skupaj s351 s249 s253 s247;o650 o825 o921 o970 o916 o880 8453 3249 223 943 1044 1341 229
Na OŠ Kresnička 1869 2050 1727 982 907 641 822     8998 3850 232 1168 1047 1500 232
Skupaj 1869 2050 1727 982 907 641 822     8998 3850 232 1168 1047 1500 232

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.